Teknoloji

Yüksek Kaliteli Süt Yüksek Teknoloji ile  Sağlanır.

Gıda üretimi özellikle süt üretimi uygulaması çok zor katı hijyen süreçleri içermektedir. Sütün hem hijyenik hem de insanca temin edilmesi yüksek teknoloji gerektirmektedir. İneklerimiz, sağlığının iyi olduğundan emin olmak için her sağıldığında elektronik sağlık kontrolünden geçer. Bu yüzden mandıradan gelen taze sütün kesinlikle antibiyotik içermediğinden emin olabilirsiniz.

Sürü Yönetimi

Çiftliğimizde, sürü yönetimi sağım sistemiyle birlikte çalışarak, düzenli ve sağlıklı veri akışı temeline dayalı özel yazılımlar aracılığı ile takip edilmektedir. Her hayvanda bulunan özel sensörler sayesinde  24 saat anlık ve kesintisiz bilgi akışı toplanarak, sistem tarafından değerlendirilmektedir ve hayvanların hareket sıklığı, vücut ısısı ve konumları belirlenerek, her hayvan için ayrı ayrı yönetim stratejisi oluşturulmaktadır.

Yenilenebilir Enerji

Çiftliğimizi her zaman kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir ve çevreci politikaları benimseyen bir anlayışla yönetmekteyiz. Mevcut durumda günlük enerji ihtiyacımızın büyük bölümünü sağlayan ve mümkün olan tüm çatılarımızda montajı yapılan güneş santralleri ile verimli bir şekilde enerji üretmekteyiz. Yakın zamanda Rüzgar Enerji Santrali ve ileri teknoloji ile mümkün olabilecek yeni enerji üretim yöntemleriyle çiftliğimizin tamamen yeşil enerji tüketen bir işletme haline dönüşmesi temel hedeflerimiz arasındadır.

Menü